Tynk mozaikowy

DEKORACYJNY TYNK  MOZAIKOWY DO STOSOWANIA WEWNĘTRZNEGO I ZEWNĘTRZNEGO

 

ZASTOSOWANIE

Dekoracyjny tynk mozaikowy  Terbet  przeznaczony jest do ręcznego wykonywania wypraw zewnętrznych i wewnętrznych. Można go stosować na wszystkich równych i nośnych podłożach mineralnych takich jak: tradycyjne tynki cementowe, cementowo- wapienne, płyty gipsowo- kartonowe oraz na warstwach zbrojonych w złożonych systemach izolacji cieplnej ścian. Idealnie nadaje się na cokoły, podmurówki, klatki schodowe  itp.

 

WŁAŚCIWOŚCI

Tynk mozaikowy produkowany wykonany  jest na bazie żywicy akrylowej z dodatki9em barwionego kruszywa kwarcowego. Jest produktem bardzo łatwym w użyciu, wygodnym i wydajnym. Tynk mozaikowy tworzy powłokę przepuszczalną dla pary wodnej , hydrofobową o wysokiej trwałości, odporności na zmywanie i czyszczenie. Po nałożeniu tynk mozaikowy ma kolor mleczno-biały. Właściwy kolor uzyskuje po wyschnięciu. Niska temperatura i duża wilgotność powietrza może spowodować zmianę odcienia barwy i wydłużenie czasu wiązania tynku. Nie należy stosować go ma elementach nie posiadających odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej.

 

PRZYGOTOWANIE  PODŁOŻA

Podłoże powinno być równe, odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy  zwłaszcza z brudu, kurzu, olejów, tłuszczów. Stare powłoki o niedostatecznej przyczepności należy usunąć. Po ich usunięciu bezwzględnie należy zagruntować podłoże emulsją gruntującą. Nierówności i ubytki należy wypełnić zaprawą tynkarską lub zaprawą szpachlową. Przed nałożeniem tynku mozaikowego Terbet konieczne jest zastosowanie emulsji gruntującej.

 

PRZYGOTOWANIE  ZAPRAWY

Tynk mozaikowy   jest w  gotowej postaci i konsystencji. Po otwarciu wiaderka jego zawartość  należy przemieszać wolno obrotowym mieszadłem w celu wyrównania konsystencji.

 

SPOSÓB  UŻYCIA

Tynk mozaikowy Terbet  należy nakładać na przygotowane i zagruntowane podłoże warstwą o grubości kruszywa i wygładzać mokry tynk stale w tym samym kierunku przy pomocy  gładkiej pacy ze stali nierdzewnej.  Brak jednolitej faktury tynku wynikający z nierównomiernego zagładzania może powodować powstanie różnic w odcieniu koloru. Należy doświadczalnie dla danego typu podłoża i danej pogody ustalić maksymalną powierzchnię  możliwa do wykonania w jednym cyklu technologicznym.(nałożenie i zatarcie).  Tynk mozaikowy należy nakładać metoda mokre na mokre nie dopuszczając do zaschnięcia ztartej partii przed nałożeniem kolejnej. W przeciwnym razie miejsca tego połączenia będą widoczne. Przerwy technologiczne należy zaplanować w narożnikach , załamaniach budynku , pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Tynkowaną powierzchnię należy chronić w trakcie prac jak i w okresie wysychania tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, opadami atmosferycznymi i mgłą. Czas wysychania tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi od około 12 do 48 godzin. Temperatura podłoża i otoczenia podczas wykonywania prac i wysychania tynku, powinna wynosić od +5o C do + 25o C. UWAGA: Aby uniknąć różnic w odcieniach barw należy na jedną powierzchnię nakładać tynk z tej samej partii produkcyjnej.   Informacje te stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

 

ZUŻYCIE

Średnio zużywa się od 4 do 5 kg tynku na 1 m2.

 

OPAKOWANIE

Wiadra plastikowe 25 kg, 30 kg.

 

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w  szczelnie zamkniętych wiaderkach w warunkach suchych i temperaturze dodatniej. Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania tynku w warunkach zgodnych z podanymi wymogami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji.

 

UWAGA

Należy  chronić oczy i skórę. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem.


PRODUCENT: ZAKŁAD BETONIARSKI „TERBET’’
ul.
GAJOWA 7
38-300 GORLICE
TEL./FAX   018 352-01-62
www.terbet.gorlice.pl
e-mail: terbet@onet.eu

Dostępna paleta barw