Tynk mineralny ciągnowy (Kornik)

MINERALNA  ZAPRAWA  TYNKARSKA  DO  NAKŁADANIA  RĘCZNEGO
O  FAKTURZE  CIĄGNIONEJ

ZASTOSOWANIE

Mineralna zaprawa tynkarska Terbet  przeznaczona jest do ręcznego wykonywania wypraw zewnętrznych i wewnętrznych. Można ją stosować na wszystkich równych i nośnych podłożach mineralnych takich jak: tradycyjne tynki cementowe, cementowo- wapienne, płyty gipsowo- kartonowe oraz na warstwach zbrojonych w złożonych systemach izolacji cieplnej ścian.

WŁAŚCIWOŚCI

Kornik produkowany jest na bazie białego cementu, wapna oraz kruszywa marmurowego o grubości  do 2 mm. W ich skład wchodzą również specjalne dodatki, które zawierają związki hydrofobowe, zatrzymujące wodę na powierzchni tynku i czynią go odpornym na zmywanie. Tynk mineralny Terbet jest produktem  łatwym w użyciu, wydajnym oraz trwałym. Po wyschnięciu tworzy warstwę przepuszczalną dla pary wodnej i hydrofobową. Charakteryzuje się również dużą odpornością  na czynniki atmosferyczne.

PRZYGOTOWANIE  PODŁOŻA

Podłoże powinno być równe, odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy  zwłaszcza z brudu, kurzu, olejów, tłuszczów. Stare powłoki o niedostatecznej przyczepności należy usunąć. Po ich usunięciu zaleca się zagruntować podłoże emulsją gruntującą. Nierówności i ubytki należy wypełnić zaprawą tynkarską lub zaprawą szpachlową. Przed nałożeniem tynku mineralnego Terbet konieczne jest zastosowanie emulsji gruntującej.

 PRZYGOTOWANIE  ZAPRAWY

Masę tynkarską przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka do pojemnika z odmierzoną ilością wody. Na opakowanie 25 kg tynku należy użyć od 5,5 ÷ 6,5 litra wody, a następnie wymieszać mechanicznie aż do uzyskania jednolitej masy. Zaprawa nadaje się do pracy po upływie ok. 10 minut i ponownym wymieszaniu w trakcie którego można skorygować jej konsystencję odpowiednio do warunków stosowania. Gotową zaprawę należy wykorzystać w ciągu 1 godziny.  W trakcie pracy zaleca się co pewien czas przemieszać zaprawę w celu ujednorodnienia konsystencji.

SPOSÓB  UŻYCIA

Tynk mineralny Terbet  należy nakładać na przygotowane podłoże przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Powstała powierzchnię fakturuje się przy pomocy pacy z tworzywa sztucznego ruchami pionowymi lub poziomymi w zależności od oczekiwanego układu rys. Należy doświadczalnie dla danego typu podłoża i danej pogody ustalić maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym. Przerwy technologiczne należy zaplanować w narożnikach , załamaniach budynku , pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Tynkowaną powierzchnię należy chronić w trakcie prac jak i w okresie wysychania tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, opadami atmosferycznymi i mgłą. Czas wysychania tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi od około 12 do 48 godzin. Temperatura podłoża i otoczenia podczas wykonywania prac i wysychania tynku, powinna wynosić od +5o C do + 25o C.

UWAGA: Aby uniknąć różnic w odcieniach barw należy na jedną powierzchnię nakładać tynk z tej samej partii produkcyjnej. Niezabezpieczenie ścian podczas mgły powoduje przebarwienia tynku. Informacje te stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

 

ZUŻYCIE

Średnio zużywa się od 3 do 4 kg tynku na 1 m2.

 

OPAKOWANIE

Worki papierowe 25 kg.

 

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w oryginalnie zamkniętych workach w warunkach suchych. Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania tynku w warunkach zgodnych z podanymi wymogami wynosi do 6 miesięcy od daty produkcji.

 

UWAGA

Produkt zawiera cement. Reaguje z wodą alkalicznie dlatego należy chronić oczy i skórę. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem.

 

PRODUKT SPEŁNIA WYMAGANIA  PN  EN  998- 1: 2004

 

PRODUCENT:

ZAKŁAD BETONIARSKI „TERBET’’
ul.
GAJOWA 7
38-300 GORLICE
TEL./FAX   018 352-01-62
www.terbet.gorlice.pl
e-mail: terbet@onet.eu